Centre d'Estudis Lope de Vega (PROLOPE)

  • Adreça postalMostrar al mapa

    Edifici B

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

    Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El grup d'investigació PROLOPE, fundat l'any 1989 a la Universitat Autònoma de Barcelona per Alberto Blecua (el qual n'és l'investigador principal) i dirigit en l'actualitat per Gonzalo Pontón i Ramón Valdés, té per principal objectiu dur a terme l'edició crítica del teatre complet de Lope de Vega. PROLOPE és un gran equip de persones en el qual actualment s'integra una trentena de prestigiosos investigadors d'arreu del món (accediu a Membres). D'ençà de la seva fundació, PROLOPE ha gaudit de suport financer per part d'institucions públiques i privades i ha col·laborat amb diferents entitats (accediu a Historial). Per al desenvolupament dels projectes i per al seu bon funcionament, declaració i assoliment dels objectius d'investigació, PROLOPE va aprovar uns Estatuts que estan recollits íntegrament a la nostra pàgina web.

L'obra dramàtica conservada de Lope, un dels més grans i prolífics dramaturgs del Segle d'Or i de la història de la literatura universal (vegeu un resum detallat de la Vida i obra de Lope de Vega a la secció corresponent), es xifra en més de tres-centes comèdies d'autoria segura, a part de les d'atribució dubtosa. Per raons filològiques de pes, la base de la nostra tasca d'edició està formada per les obres que es van publicar a les Partes de comedias, recopilacions de dotze peces que es van imprimir majoritàriament en vida de Lope, per bé que també considerem i utilitzem altres testimonis antics, altres impresos, manuscrits i per descomptat els nombrosos manuscrits autògrafs conservats (vegeu la secció dedicada a la Transmissió i edició del teatre de Lope de Vega). L'edició crítica de la Primera parte de comedias enllestida per PROLOPE va veure la llum el 1997, i el 2014 s'ha publicat la Parte XIII, la qual cosa suposa 137 comèdies editades, prologades i anotades segons criteris filològics. A la secció Partes de Comedias s'hi ofereix una llista de totes les que ja hem editat; per obtenir-ne una llista completa, ja sigui en Partes o en edicions soltes, així com d'estudis promoguts i generats pel nostre grup, vegeu la secció Bibliografia de Prolope. Un altre dels objectius que darrerament s'ha marcat el grup és l'elaboració d'edicions digitals (vegeu el número 20 del nostre Anuario Lope de Vega). A la secció Biblioteca Virtual de PROLOPE s'hi poden llegir i consultar algunes comèdies editades per PROLOPE en versió electrònica.

Per dur a terme les nostres edicions PROLOPE va establir uns Criteris d'edició que reflecteixen el nostre mètode de treball i que també recollim a la pàgina web corresponent, acompanyant-los de materials que poden ser d'ajuda per a tots els nostres col·laboradors així com en general per a l'editor del teatre de Lope de Vega i del Segle d'Or.

Però a més de l'edició de comèdies, i a fi d'obtenir un ressò i un intercanvi d'idees més ampli amb investigadors d'arreu del món, PROLOPE ha creat també altres fòrums de trobada i debat. En aquesta línia cal assenyalar, en primer lloc, la creació el 1995 de l'Anuario Lope de Vega. Texto, Literatura, Cultura, revista científica que ha arribat al número 21 (2015) i que des del 2011 es publica tan sols en xarxa (a la pàgina Anuario Lope de Vega se n'hi ofereix l'accés i una breu història). En la mateixa direcció pot esmentar-se l'organització de nombrosos congressos, seminaris i col·loquis internacionals.

Direcció a càrrec:

Gonzalo Ponton Gijon

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

  • ODS 3 - Bona salut i benestar

Fingerprint

Consulta la producció científica de Centre d'Estudis Lope de Vega (PROLOPE). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.