Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici G6

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El CERSIN pretén convertir-se en un referent per a l’estudi dels processos inclusius per a millorar la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida. És important que totes les accions estiguin encaminades a desenvolupar al màxim les potencialitats en cada persona, i es duguin a terme des de la participació, respectant el valor de les diferències entre les persones i sent conscients de la complexitat i incertesa que envolten els espais de relació.

 
Crear línies de recerca, participant en convocatòries competitives, per tal d’analitzar el binomi inclusió-exclusió des d’una vessant educativa, laboral, cultural i social.

 

Potenciar sinergies entre el món universitari de la recerca i els moviments, associacions, administracions i institucions relacionades amb aquest camp d’estudi.
 

Promoure activitats de transferència del coneixement i d’assessorament, encaminades a fomentar els processos inclusius.
 

Col·laborar amb les Administracions Públiques en el disseny i en la implementació de polítiques i de disposicions normatives.
 

Col·laborar en el procés de conscienciació, respecte i reconeixement de totes les persones, les seves necessitats com a ciutadans i dels seus drets a través d’activitats de difusió.

Direcció a càrrec:

Jose Maria Sanahuja Gavalda

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Processos inclusius a l’escola i a la societat.
 • Tecnologia inclusiva.
 • La representació de la diversitat en els mitjans de comunicació.
 • El rol del Dret en els processos inclusius.
 • Formació pel desenvolupament d’una societat inclusiva.
 • Inclusió social a través de les competències artístiques.
 • La inserció laboral com a espai d’inclusió.
 • El/La formador/a com a peça clau en l’educació inclusiva.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Centre d'Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.